Projekt „Pokonać kryzys – program szkoleniowo–adaptacyjny receptą na utratę pracy”

Formularz zgłoszeniowy

Dane dotyczące zatrudnienia:
Bezrobotny – od kiedy:
krócej niż 3 miesiące
3-6 miesięcy
6-12 miesięcy
1-2 lata
powyżej 2 lata
Jestem na wypowiedzeniu

Przyczyny pozostawania bez pracy/na wypowiedzeniu:
z przyczyn zakładu pracy
za porozumieniem stron
umowa na czas określony
inne:
Dane osobowe:
Imię:
Nazwisko:
Ulica: Numer:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Tel. kom.: E-mail:
Przedział wiekowy:
osoby w wieku 15-24 lata
osoby w wieku 25-34 lata
osoby w wieku 35-44 lata
osoby w wieku 45-54 lata
osoby w wieku 55-64 lata
Wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne i niższe
ponadgimnazjalne - Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie bez matury lub zasadnicze zawodowe)
pomaturalne - Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
wyższe - Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym
Rok ukończenia szkoły/uczelni:
Nazwa szkoły/uczelni:
Kierunek:
Specjalność:
Uzyskane tytuły:
dodaj kolejne
Rok ukończenia szkoły/uczelni:
Nazwa szkoły/uczelni:
Kierunek:
Specjalność:
Uzyskane tytuły:
dodaj kolejne
Rok ukończenia szkoły/uczelni:
Nazwa szkoły/uczelni:
Kierunek:
Specjalność:
Uzyskane tytuły:
Kursy/szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Doświadczenie zawodowe:
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
dodaj kolejne
Od: Do: Stanowisko:
Nazwa pracodawcy:
Opis obowiązków:
Posiadane uprawnienia zawodowe:
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
dodaj kolejne
Rok wydania: Nazwa:
Posiadane certyfikaty:
Dodatkowe umiejętności praktyczne:
Języki obce:
PoczątkującyŚrednio zaawansowanyZaawansowanyBiegłyNie dotyczy
Angielski
Niemiecki
Francuski
Hiszpański
Inny
Oczekiwania zawodowe:
Preferowane stanowisko – zaznacz maksymalnie 2 pozycje:
Pracownik fizyczny
Pracownik administracyjny
Specjalista
Kierownik/Manager
Prezes/Dyrektor

Preferowane branże – maksymalnie 5:

Preferowana lokalizacja pracy:
Pracownik fizyczny
w odległości do 10 km od miejsca zamieszkania
w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania
w obrębie województwa

Podaj przykładowych 3 pracodawców, u których chciałbyś podjąć pracę:
Nazwa: Miejsce:
Nazwa: Miejsce:
Nazwa: Miejsce:
Informacje dodatkowe - wpisz to co chciałbyś dodać na swój temat a uważasz, że może być ważne dla Twojego nowego pracodawcy:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza stanowi zgodę na przetwarzanie zawartych powyżej danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu „Pokonać kryzys – program szkoleniowo–adaptacyjny receptą na utratę pracy”.