Infolinia: 888 018 008
„Pokonać kryzys – program szkoleniowo–adaptacyjny receptą na utratę pracy”

Szkolenia, doradztwo, staże, praktyki

  • doradztwo zawodowe mające na celu zbadanie predyspozycji zawodowych oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • szkolenie aktywizacyjne z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, bezpłatne materiały szkoleniowe i wyżywienie,
  • 3 miesięczny, finansowany ze środków unijnych staż dobrany odpowiednio do potrzeb i dyspozycji uczestnika,
  • szkolenie zawodowe zgodnie z predyspozycjami zawodowymi uczestnika w kierunku wyznaczonym przez doradcę zawodowego.
  • 6 miesięczną praktykę zawodową w nowych zawodach sfinansowanych ze środków unijnych
  • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu nowej pracy (gwarancja pracy dla co drugiego uczestnika projektu)
Aktualności

30 czerwca 2014 r.

Dnia 30.06.2014 r. realizacja projektu “Pokonać kryzys – program szkoleniowo-adaptacyjny receptą na utratę pracy” została zakończona. Do projektu zostało ... więcej

Człowiek - Najlepsza Inwestycja